PCvhOdPI'; waitfor delay '0:0:15' -- 555 Yönetim Taahhüdü

Üst yönetim taahhüdümüz;
555 555