Kazanlar; basınç altında (en az 0,5 bar) çalışan ve özellikle sanayi iş kolların da yoğun olarak kullanılan, iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanların arasında sayılmaktadır.

 

Kazanların Periyodik Kontrol Zorunluluğu ;İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.1. bendinde ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

 

Kazanların Kontrolünde; temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile yapılır.

 

Pedem Muayene ve Gözetim; bünyesindeki yetkili Muayene Personelleri ve gerekli kalibre edilmiş kontrol araçları vasıtasıyla işletmenizde kullanılan Kazanların periyodik kontrollerinde A Tipi Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere 3.taraf gözetim hizmeti sunmaktadır.


Kazanlar;

3.A.1. Buhar Kazanı 

3.A.2. Kalorifer/Sıcak Su Kazanı

3.A.3. Ütü Kazanı

3.A.4. Kızgın Yağ Kazanı

3.A.6. Buharlı Pişirme Kazanı

3.A.7. Kızgın Su Kazanı

(*) işaretliler akreditasyon kapsamı dışındadır.