Personel Bağımsızlık Beyanı 

 

 

PEDEM Muayene ve Gözetim Tic. Ltd. Şti. kuruluşu, “A Tipi Muayene Kuruluşu” şartlarının gerektirdiği ölçüde bağımsızdır. TS EN ISO/IEC-17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler”  standardı çerçevesindeki şartlara bağlı olarak, hüküm ifade eden Ek A’ da öngörülen asgarî kriterleri karşılamaktadır.

 

-       Muayene kuruluşu ve muayeneyi gerçekleştirmekten sorumlu personel olarak, muayene kapsamında yer alan ürünlerin tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamayı,

 

-       Muayene kuruluşu ve onun personeli olarak, muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmemeyi,

 

-       Özellikle, muayene edilen malzemelerin tasarımı, imalâtı, tedariki, montajı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili olmamayı,

 

-       Bütün ilgili taraflar için, muayene kuruluşunun hizmetleri kapsamında yersiz malȋ veya diğer şartlarda bulunmamayı,

 

-       Kalite Yönetim Sisteminin temeli TS EN ISO/IEC-17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler”  standardı çerçevesindeki şartları oluşturarak, kuruluşumun çalışma prosedürlerine göre ayrım yapmayan bir şekilde bağımsız olarak uygulanmayı,

 

-       PEDEM Muayene ve Gözetim Tic. Ltd. Şti. bünyesi dışında çalışacağım işlerin tarafsızlık ve bağımsızlık kriterleriyle çelişmeyecek işlerden olacağını; bu kriterlerle çelişme şüphesi bulunan işyerlerine (örn. İş güvenliği uzmanlığı) hizmet verilmemesi için PEDEM MUAYENE GÖZETİM’e söz konusu şirketleri bildirmeyi,

 

-       Akrabalık vb. bağlarım bulunan firmalarda görev verilmesi durumunda Muayene Kuruluşu’na bilgi vererek bu firmaların muayenelerinde görev almamayı

 

 

Kabul ve taahhüt ederim.