Kalite Yönetimi

 

Müşterilerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği alanında talep ettikleri hizmet alımlarını, TS EN ISO/IEC 17020  sistem standardı ile ulusal ve/veya uluslararası uygulama standartlarına, ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak etkin yönetmek. Hizmet kalite standardımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek üzere taahhüt vermektir.

 

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

 

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile müşteri merkezli olarak yöneterek,  müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.

 

 

Sistemlerin Yönetimi

 

Firma ortaklarının ve müşterilerinin gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılanmak üzere önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin bir liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri uyumlu bir biçimde yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

 

 

Tedarik Yönetimi

 

Firmamızın akreditasyon kapsamında ve diğer tüm satın alımlarda; Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.