Gizlilik Beyanı           

 

Kuruluşumuz, muayene işlemleri sırasında edindiği bilgilerin gizliliğinin korunacağı güvencesini müşterisi ile yaptığı yazılı sözleşmelerde taahhüt etmektedir. Telif ve patent hakları korunmaktadır.

Gizlilik Beyannamesi

Pedem Muayene ve Gözetim Tic. Ltd. Şti. müşterisi hakkında sahip olduğu veya olacağı tüm belge, bilgi ve malumatları müşterisinin sırrı kabul etmiş olup, bu bilgi ve belgeleri kanunlar gereğince veya sözleşme kapsamındaki taahhütleri haricin de her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklayamaz. Pedem Muayene ve Gözetim Tic. Ltd. Şti. kendi lehine veya üçüncü şahıslar lehine müşterisinin imalat tekniklerini, modellerini, imalathanelerini kullanamaz. Pedem Muayene ve Gözetim Tic. Ltd. Şti. hizmet süresi içinde, müşterisinin yurt içinde ve yurt dışındaki müşterilerini ve bu kişi veya kuruluşların aldıkları malların cins, çeşit, miktar ve hatlarını, bu konuda taraflar arasında yapılan anlaşmaları, müşteri listelerini, fiyatları, özel sözleşmeleri ve benzeri bilgileri müşteriden ve işyerinden öğrenmiş olduğu ve öğreneceği bilumum teknik bilgileri, projeleri, imalat tekniklerini, imalatta kullanılan hammaddeleri, tasarımları, çalışmalarında edindiği bilgileri, hatta doğrudan doğruya veya dolaylı olarak öğrendiği idari ve ticari bilgi ve sırları büyük bir titizlikle muhafaza etmeye, bunları hiç kimseye nakil etmemeye, göstermemeye dolaylı veya dolaysız herhangi bir açıklamada bulunmamaya, bu bilgilerden başkalarının istifadesine imkan vermemeye mecburdur. Pedem Muayene ve Gözetim Tic. Ltd. Şti. bütün bu hususları müşteriye karşı kesin olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

Pedem Muayene ve Gözetim Tic. Ltd. Şti. yukarıdaki konularda belirtilen hiçbir bilgiyi kağıt, liste, disk, disket internet vb. araçla yayamaz, yayılmasına aracılık edemez.

Pedem Muayene ve Gözetim Tic. Ltd. Şti. öğrendiği bu bilgi ve sırları gerek müşteride ki görevinin devamı sırasında ve gerekse herhangi bir sebeple görevin sonra ermesinden sonra dahi aynen muhafaza edecektir .