Basınçlı Kaplar; basınç altında (en az 0,5 bar) çalışan ve özellikle sanayi iş kolların da yoğun olarak kullanılan, iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanların arasında sayılmaktadır.

 

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrol Zorunluluğu ;İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.1. bendinde (Basınçlı Kap ve Tesisatlar) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

 

Basınçlı Kapların Kontrolünde; temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile yapılır.

 

Pedem Muayene ve Gözetim; bünyesindeki yetkili Muayene Personelleri ve gerekli kalibre edilmiş kontrol araçları vasıtasıyla işletmenizde kullanılan Basınçlı Kapların periyodik kontrollerinde A Tipi Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere 3.taraf gözetim hizmeti sunmaktadır.


Basınçlı Kaplar;

2.A.1. Endüstriyel Otoklav (*)

2.A.2. Basınçlı Hava Tankı

2.A.3. Kompresör Hava Tankı

2.A.4. Hidrofor/Genleşme Tankı

2.A.5. Buhar Jeneratörü

2.A.6. Boyler/Akümülasyon Tankı

Boya Kazanı (*)

Azot Tankı (*)

Emniyet Ventili (*)

Kompresör (*)

Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve benzeri yer altı, yer üstü tankları) (*)

(*) işaretliler akreditasyon kapsamı dışındadır.