Elektrik Tesisatı; işletmelerde elektrikli makine, ekipman ve tesisatlarının kullanımı adeta üretimi elde eden tüm süreçlerin kaynağı olmakta ve iş güvenliği ile ilgili aynı oranda dikkat edilmesi gereken tehlike unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Elektrik Tesisatının Periyodik Kontrol Zorunluluğu; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.3. bendinde (Tesisatlar) ve alt bentlerinde belirtilmiştir 

Pedem Muayene ve Gözetim; bünyesindeki yetkili Muayene Personelleri ve gerekli kalibre edilmiş kontrol araçları vasıtasıyla işletmenizde kullanılan Elektrik Tesisatının periyodik kontrollerinde A Tipi Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere 3.taraf gözetim hizmeti sunmaktadır.


Elektrik Tesisatı;

6.A.1.1. Topraklama Tesisatı

6.A.1.3 Yıldırımdan Korunma Tesisatı

6.A.1.4. Artık/Kaçak Akım Ölçümü

6.A.1.5. Elektrik Panosu Görsel Kontrolü

6.A.1.6. Elektrik Panosu Fonksiyon Kontrolü

6.A.1.7. Termografik Muayene

6.A.1.12 Jeneratörler

6.A.2 Katodik Koruma

6.A.2.1. Gömülü Metalik Tanklar ve İlgili Boru Sistemi