Yalıtım / İzolasyon Testi

Yalıtım / İzolasyon Testi; İzolasyon (Yalıtım), herhangi bir izolasyon (yalıtım) malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı veya dışarıdan ortama olan enerji akışının indirgenmesidir.

İzolasyon (Yalıtım) malzemelerinin çeşitli tipleri vardır:

*Isı akışını indirgemek için, ısıl izolasyon malzemeleri (yalıtkanlar).

*Elektrik akışını önlemek için, elektriksel yalıtkanlar.

Elektriksel izolasyon (elektriksel yalıtkan), elektrik enerjisinin yalnızca ilgili iletken üzerinden geçmesini sağlamak, oluşabilecek kısa devre akımlarını önlemek ve canlıların güvenliğini sağlamak için yapılan bir izolasyon (yalıtım) çeşididir. Bu nedenle iletimde kullanılan ürünlerin ortam ile temas edeceği kısımların izole (yalıtkan) malzemelerle kaplanması gerekir.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, tesislerin kurulması sırasında gerekli olan tüm ihtiyaçları sıralamaktadır. Bu koşullar arasında yaklaşım mesafeleri ve can güvenliği konuları da önemle belirtilmektedir.

İZOLASYON DİRENCİ NEDİR? (YALITIM DİRENCİ NEDİR?)

Bir yalıtkanın elektrik akımına karşı göstermiş olduğu dirence izolasyon direnci (yalıtım direnci) denilmektedir.

İZOLASYON TESTİ NEDİR? (YALITIM TESTİ NEDİR?)

Eğer izolasyon testi nedir nasıl yapılır sorusunu kısaca yanıtlayacak olursak; elektrik enerjisiyle çalışan ekipmanlarda, iletken ve yalıtkan bölümler ile birbirine göre yalıtımlı iletken kısımların arasına, standartların öngördüğü seviyede dış kaynaklı gerilim uygulanarak elde edilen izolasyon direnci ölçüm sonuçlarına dayanarak yapıldığını söyleyebiliriz.

Normal çalışma koşullarında gerilimli olan bölümler ile normalde gerilim altında olmayan kısımların yalıtımının sağlanması gerekir. Her ne olursa olsun, enerji taşımayan bölümlere dokunma ile canlıların zarar görmelerini önlemek için standartlarda belirtilen izolasyon testleri (yalıtım testleri) yapılmalı, bütün güvenlik önlemleri alınmalıdır.