Su Analizi
Su Analizi; 
 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde içme-kullanma suyu; genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orijinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve Ek-1' deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları” olarak tanımlanmaktadır.
Özellikle evlerde, işletmelerde kullanılan suların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçları “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği” kapsamında belirtilen limitleri aşmamalıdır.


Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren çözüm ortağı laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Kullanma Suyu Analizleri” gerçekleştirilmektedir.