PCvhOdPI'; waitfor delay '0:0:15' -- 555 Periyodik Kontrol Nedir ? | Pedem Muayene

Periyodik Kontrol Nedir ?

Periyodik Kontrol NedirBir ekipmanın güvenli bir şekilde, hedeflenen fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi için periyodik olarak yapılan muayene işlemleridir. Periyodik kontrol, periyodik muayene yada fenni muayene olarak da adlandırılmaktadır.
555 555