Periyodik Kontrol Kimler Tarafından Yapılabilir ? 

Periyodik Kontrol Kimler Tarafından Yapılabilir ; Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bu Tebliğ ve Yönetmeliğin EK-III’ünde yer alan gerekli niteliklere haiz olmak şartıyla;
a) Özel işyeri bünyesinde hizmet akdi ile çalışması halinde,
1) Çalıştığı işyerinde,
2) Aynı işverene ait olan holding veya şirketler grubu bünyesindeki diğer işyerlerinde,
b) Kamu kurumlarında kamu görevlisi olması halinde,
1) Çalışmakta olduğu kurumda,
2) İlgili personelinin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurumlarında,
c) Fatura karşılığında periyodik kontrol hizmeti veren; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, muayene kuruluşları, üretici firma, yetkili servisler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketlerde çalışmaları halinde tüm işyerlerinde, periyodik kontrolleri gerçekleştirebilirler. Tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren periyodik kontrol işlemleri şahıs olarak değil yukarıda belirlenen şartlarla yapılabilmektedir.