MANİSA PERİYODİK KONTROL

Manisa Periyodik Kontrol; yasal yönetmeliklerle tanımlanmış ve yaptırılması zorunlu olan ekipmanların güvenliği, piyasa gözetimleri ve Avrupa Birliği pazarları olmak üzere ekipmanların uluslararası teknik onaylarının alınmasında test ve ölçüm işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Bunlara ek iş ekipmanlarının da 6331 sayılı ‘’İş Kanunu’’ çerçevesinde yılda en az 1 kez olmak koşuluyla işverenler periyodik kontrolleri yaptırmak zorundadırlar.

 

Periyodik Kontrol Nedir?

Yönetmelikte kısaca ‘’İş Ekipmanı’’ olarak tanımlanan, işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesisatın yine yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen kriterlere uygun olarak yetkili kişilerce kontrol edilir. Test ve deney faaliyetlerinin yapılması, kontrol sonuçlarının kayıt altına alınması ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanması hüküm altına alınmıştır. Tüm iş ekipmanlarının düzenli kontrollerine ‘’Periyodik Kontrol’’ denir.

 

Periyodik Kontrol Yönetmeliği

İş Ekipmanları Yönetmeliği’ne göre periyodik kontroller; ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde, üretici verileri ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır. 6331 sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren ‘’İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ , iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

İş yerlerinde kullanılacak iş ekipmanlarında bulunması gereken asgari gerekler, iş ekipmanın kullanımı ile ilgili güvenlik düzeyleri, hangi ekipmanların kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıklarda ve hangi şartlarda yapılacağı, kontrol sonucu düzenlenecek belgeler ile ilgili usul ve esaslar bu yönetmelikte belirtilmiştir. Bakım , onarım ve periyodik kontrol ile ilgili hususlar bölümünün 1.4 maddesi; Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ekipmanın bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ve kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenecek aralıklarda yapılır.

 

Periyodik Kontrol Süreleri ve Kontrol Bilgileri

·         Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süresi standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıldır.

·         Basınçlı kap ve kazanların periyodik kontrol süreleri standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıldır.

·         Yapı iskelelerinin periyodik kontrol süresi standartlarda süre belirtilmemişse 6 aydır.

·         Kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrollerinde yapılacak olan dinamik testlerde deney yükü beyan edilen yükün en az 1.1 katı, statik testlerde ise en az 1.25 katı olmalıdır.

·         Kaldırma ekipmanlarında kullanılan kancaların güvenlik katsayısı; elektrik ile çalıştırılanlarda taşıyacakları yükün en az 3 katına eşit olmalıdır.

·         Kaldırma ekipmanlarında kullanılan kancaların güvenlik katsayısı; mekanik olarak çalışanlarda taşıyacakları yükün en az 4 katına eşit olmalıdır.

·         Kaldırma ekipmanlarında kullanılan kancaların güvenlik katsayısı; erimiş maden, yakıcı veya aşındırıcı gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda, taşıyacakları yükün en az 5 katına eşit olmalıdır.

·         5 ton ve üzeri yük taşıyan raylı vinçlerde 1 elektrikli ve 1 mekanik fren bulunmalıdır.

·         Basınçlı kaplar ve kazanlarda yapılacak olan hidrostatik test basıncı işletme basıncının 1.5 katı olmalı ve yine işletme basıncının en geç 1.1 katında devreye giren emniyet ventili olmalıdır.