Yangından Koruma Sistemleri; bir yangınla ne zaman nerede ve hangi şartlar altında karşılaşılacağını kestirmek mümkün değildir. Yangından doğabilecek can kaybı ve işletmenin zararlarını önlemenin veya azaltmanın en başta gelen yolu, yangına neden olacabilecek faktörleri ortadan kaldırmak ve yangına hemen müdahale edebilecek tedbirleri almaktır. Yangın güvenlik önlemlerinin alınması, yangını söndürme işleminden ve yangının verdiği zararlardan daha ekonomiktir. Bu tedbirler, inşaat döneminde uygulanmalı ve işletme döneminde işlerliği sağlanmalıdır.

Yangından Koruma Sistemlerinin Periyodik Kontrol Zorunluluğu; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. periyodik kontrole tabi iş ekipmanları maddesinin altındaki 2.3. bendinde (Tesisatlar) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

Pedem Muayene ve Gözetim; bünyesindeki yetkili Muayene Personelleri ve gerekli kalibre edilmiş kontrol araçları vasıtasıyla işletmenizde kullanılan Yangından Koruma Sistemlerinin periyodik kontrollerinde A Tipi Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere 3.taraf gözetim hizmeti sunmaktadır.

Kategoriler