Kaldırma ve İletme Ekipmanları; işyerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır.

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Zorunluluğu; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümünde 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.2. bendinde (Kaldırma ve İletme Ekipmanları) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

 

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolünde;

Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, statik yük testinde beyan edilen yükün en az 1,25 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olmalıdır ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunmalıdır.

Pedem Muayene ve Gözetim; bünyesindeki yetkili Muayene Personelleri ve gerekli kalibre edilmiş kontrol araçları vasıtasıyla işletmenizde kullanılan Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının periyodik kontrollerinde A Tipi Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere 3.taraf gözetim hizmeti sunmaktadır.

Kategoriler