gallery/2017-10-02-photo-00000210
gallery/teklif

Basınçlı Kaplar
 

Basınç altında çalışan ve özellikle sanayi iş kolların da yoğun olarak kullanılan Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatları işyerlerindeki iş güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanların arasında sayılmaktadır.

Kaldırma-İletme
 

Kaldırma ve İletme ekipmanları işyerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır.

İş Makinaları
 

İş Makineleri, yol inşaatı ile tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerlerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

Tesisatlar
 

Tüm işyerlerinde çeşitli üretim süreçleri nedeniyle gerek pnomatik gerekse hidrolik madde taşınımını sağlayan tesisatlar kullanılmaktadır.
Kullanılan bu tesisatların kontrollerinin ihmalinde birçok durumda gerek çalışan üzerinde gerekse işyerlerinin üretim süreçlerine olumsuz tesirleri olabilmektedir.

İskele

 

 

Özellikle Yapı işlerinde kullanımlarında yaşanan uygunsuzluklar nedeniyle ülkemizde sık sık ölümlerle gündeme gelen İskeleler diğer tüm makine ve ekipmanlar gibi periyodik olarak yetkin kişi ve kuruluşlar tarafından kontrol edilmeleri zorunlu hale gelmiştir.

Elektrik Ölçüm
 

İşletmelerde Elektrik ve tesisatlarının kullanımı adeta üretimi elde eden tüm süreçlerin kaynağı ve aynı oranda öneme sahip tehlike kaynağıdır.Elektrik ile çalışan makine, ekipman ve teçhizatlarda alınmayan emniyet tedbirleri sonucu çeşitli sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir.