gallery/images

Her tür yapının ve işletmenin yangından korunması ve yangın çıkması durumunda can ve mal kaybının engellenmesi amacıyla kurulan yangın algılama ve söndürme sistemlerinin her an çalışır durumda olması önemlidir. Gündelik kullanımı olmayan yangın söndürme tesisatlarının bakım ve kontrolleri birçok işletmede unutulmakta ve yangın çıkması halinde bunun bedeli maddi ve manevi olarak ağır ödenmektedir.

 

Sistemlerin projeye ve binanın ihtiyaçlarına uygun olarak çalışır durumda olup olmadığını anlamak ve varsa eksiklerin tespit edilip giderilmesini sağlamak için periyodik kontroller önem arz etmektedir.

 

Her tür yapı ve işletmelerde oldukça önemli olan temel ihtiyaçlardan birisi de havalandırma ve iklimlendirme tesisatlarıdır. Çalışanların ve makinaların hava ihtiyacının karşılanması, kirli havanın uygun şekilde uzaklaştırılması, ortam sıcaklık, nem ve hava akımının çalışanların ihtiyaçlarına uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle Havalandırma ve Klima tesisatları kontrollerinde tesisata ait dış üniteler ve tesisata bağlı bileşenlerin uygunluğu, havalandırma kanallarından geçen hava akım değerlerinin belirlenmesi, havalandırma kanalları ve menfezlerinin mevcut performans değerleri, ölçüm ve kontroller ile belirlenerek proje ile karşılaştırılması yapılır.

 

Yangın sistemleri, havalandırma sistemleri kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir kez muayene edilmelidir.

 

Pedem Muayene, bünyesindeki Makine Mühendisleri ve kalibre edilmiş kontrol araçları vasıtası ile işletmenizde kullanılan Yangın, Havalandırma ve Klima Tesisatlarının periyodik kontrollerinde size kaliteli hizmet sunar.

 

 

Pedem Muayene tarafından Periyodik Kontrolü yapılan Mekanik Tesisatlar;

gallery/images (6)
gallery/images (6)
gallery/images (6)
gallery/images (6)
gallery/images (6)

Yangın Tesisatı ve Söndürme Sistemleri

Yangın Pompaları ve Performans Testleri

Yangın Alarm ve Algılama Sistemleri

Havalandırma Tesisatı

Klima Tesisatı

Yangın ve Havalandırma Tesisatları