gallery/escalator

Modern şehirlerde kamuya açık alanların, havalimanları, alışveriş merkezleri, metro-tren istasyonları, hastaneler, adalet sarayları vb. yapıların olmazsa olmazı olarak kabul edilen yürüyen merdiven ve yürüyen bantların; zamanında ve doğru şekilde periyodik muayenelerinin yapılması yasal bir zorunluluk olmakla birlikte, kullanıcı emniyeti ve ekipmanın kullanım ömrünü uzatma açısından da vazgeçilemez bir tedbir teşkil etmektedir.

 

25.04.2013 tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanları’nın kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yürüyen merdiven ve yürüyen bantların yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir.

 

Bu kontrollerin zamanında ve yetkili kişilerce yapılmasından yürüyen merdiven veya bantın bulunduğu yapının sahibi veya onun yetkilendirdiği tesis işleticisi sorumludur.

 

Bu yönetmeliğin yasal dayanaklarından biri olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, periyodik kontrollerin yapılmaması durumunda idari para cezası öngörmektedir. Bununla birlikte yönetmeliğin öngördüğü kontrollerin yapılmaması ve ekipmanda meydana gelebilecek bir kaza sonucunda bina sahibi veya işletici açısından konunun hukuki mecrada tamamen farklı bir boyuta evrilmesi muhtemeldir.

 

Pedem Muayene bünyesindeki Makine ve Malzeme Mühendisleri, işletmenizde kullanılan Yürüyen Merdiven-Bant Sistemlerinin periyodik kontrollerinde size kaliteli hizmet sunar.

gallery/images (6)
gallery/images (6)
gallery/images (6)

Yürüyen Merdiven

Yürüyen Bant 

Konveyör Bant

Pedem Muayene tarafından Periyodik Kontrolü yapılan Yürüyen Merdiven-Bant Sistemleri;

Yürüyen Merdiven-Bant Sistemleri