Elektrik tesisatlarındaki hatalar ve kusurlar işyerlerindeki en önemli tehlike kaynaklarından biridir. Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre İş Ekipmanlarının Kullanımında elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri zorunludur.

 

Üretimlerin vazgeçilmez enerji kaynağı olan elektrik ve ilgili tüm makine ekipmanların periyodik olarak test ve kontrole tabii tutulması hem çalışan sağlığını hem de üretimin devamlılığını sağlayacaktır. İşletme ve üretimin kaynağı olan elektrik tesisatlarının güvenli halde kullanımı yılda en az bir defa uygunluk kontrolleri yapılarak sağlanabilir.

 

Elektriğin tesise girişi ve ana dağıtım panoları, tali dağıtım panoları, sigortalar, termik manyetik şalterler, kaçak akım röleleri, parafudurlar ve bunlara bağlı kablo tesisatları incelenmektedir.

 

Pedem Muayene, bünyesindeki Elektrik-Elektronik Mühendisleri ve kalibre edilmiş kontrol araçları vasıtası ile işletmenizde kullanılan Elektrik Tesisat ve ekipmanların periyodik kontrollerinde size kaliteli hizmet sunar.

gallery/images (6)
gallery/images (6)

Elektrik İç Tesisat

Kompanzasyon Sistemi ve Panosu

Katodik Koruma

gallery/images (6)
gallery/images (6)
gallery/images (6)
gallery/images (6)
gallery/images (6)
gallery/images (6)
gallery/images (6)

Topraklama

Elektrik Panosu

Kaçak Akım Rölesi

Termal Kamera Testi

Paratoner

Jeneratör

Pedem Muayene tarafından Periyodik Kontrolü yapılan Elektriksel Tesisat ve ekipmanları;

Elektriksel Ölçümler ve Tesisatlar

gallery/images (4)