gallery/2017-10-02-photo-00000210
gallery/teklif

Tesisat Kontrolleri

Tüm işyerlerinde çeşitli üretim süreçleri nedeniyle gerek pnomatik gerekse hidrolik madde taşınımını sağlayan tesisatlar kullanılmaktadır.Kullanılan bu tesisatların kontrollerinin ihmalinde birçok durumda gerek çalışan üzerinde gerekse işyerlerinin üretim süreçlerine olumsuz tesirleri olabilmektedir.

Özellikle basınç altında yüksek ısıda çalışan hidrolik boru tesisatlarındaki yaşanan aksaklıklar ve insan sağlığı açısından önem arz eden klima, havalandırma ve yangın tesisatlarının belirli aralıkları bakımlarının yapılması, yetkili kişi ve kurumlarca periyodik olarak kontrol edilmeleri iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından bir gereksinimdir.

gallery/yangintesisati_3

Tesisatların periyodik kontrol zorunluluğu; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.3. bendinde (Tesisatlar) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.
Anılan yönetmeliğin ilgili kısımlarında; ‘’İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.’’ denmektedir.

PEDEM MUAYENE VE GÖZETİM, bünyesindeki Makine Mühendisi yetkin kontrolörleri ile hassas ve kalibreli ölçüm araçları vasıtasıyla destek sağlamakta, İşletmenizde kullanılan tüm tesisatların periyodik ölçüm ve kontrollerinde Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız ve güvenilir 3. Taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.

gallery/adsızdggh

PEDEM MUAYENE VE GÖZETİM TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLE TABİİ TUTULAN TESİSAT KONTROLLERİ

 

  • Basınçlı Boru Tesisatları

  • Havalandırma ve Klima Tesisatları

  • Yangın Tesisatı ve Hortumlar

  • Motopomplar

  • Kimyevi Madde Tesisatları

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU(Azami Süre)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

 

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
 

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

 

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Yangın Söndürme cihazı
 

TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde
 

TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Havalandırma ve Klima Tesisatı
 

1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.